[Skip to Content]
Kuljettajakoulutus.fi logo

Oppi- ja harjoituskirjamme sekä sähköiset oppimateriaalimme tunnetaan asiantuntevasta ja käytännönläheisestä sisällöstään sekä laadukkaasta ulkoasusta. Päivitämme kirjamme aina uuteen painokseen ja sähköiset oppimateriaalimme aina kun kuljetusalan toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Oppikirjojamme on myyty yhdeksässä vuodessa jo yli 100 000 kappaletta.   


OPPIKIRJAT

Oppikirjamme ovat tunnustetusti kattavia ja käytännönläheisiä. Runsas menekki mahdollistaa usein tapahtuvan päivityksen.


DIGITAALISET OPPIMISYMPÄRISTÖT

eLearnDriver

eLearnDriver – sähköinen oppimisympäristö monipuolisine sisältöineen ja tehtävineen antaa erinomaiset mahdollisuudet itseopiskeluun ja opiskelijoiden ohjaamiseen. Oppimisympäristössä on yli 200 opiskelujaksoa (a’ 1-2 oppituntia).

eOPITeOPIT

eOpitista saat käyttöösi Kuljetusturvan laadukkaat ja käytännönläheiset oppimateriaalit kouluttajille ja itseopiskelumateriaalit opiskelijoille.
 

Fysiikan opiskelu

Mukaansatempaava ja laaja fysiikan itseopiskeluympäristö opiskelun tueksi toisen asteen koulutuksissa. Soveltuu erinomaisesti myös fysiikan kertaukseen ammattikorkeakoulua aloitettaessa. Oppimateriaali on animoitu ja ”puhuttu”.  

Matematiikan opiskelu

Mielenkiintoinen ja kattava matematiikan itseopiskeluympäristö opiskelun tueksi toisen asteen koulutuksissa. Soveltuu erinomaisesti myös matematiikan kertaukseen ammattikorkeakoulua aloitettaessa.  
 

eLyk

Opiskele omaan tahtiisi ja valmentaudu Traficomin järjestämään tavaraliikenneyrittäjätutkintoon sähköisessä eLYK-oppimisympäristössä ilman matkustelua tai työpoissaoloja. Voit testata osaamisesi ennen opiskelun aloittamista ja varmistaa sen vielä ennen Traficomin tavaraliikenneyrittäjätutkintoa eLYK:n sähköisellä testillä.

ADR-harjoituskokeet

eOpitin ADR-harjoituskokeilla voit harjoitella ADR-ajoluvan edellyttämään ADR-ajolupakokeeseen. Harjoituskokeet sisältävät kaikki koetyypit, ja ne ovat rakenteeltaan vastaavia kuin Traficomin kokeet.
 

Oppilaitoksen sähköinen ammattipätevyyskoe

Opettajan työtä säästävä tapa järjestää kuljettajaopiskelijoiden ammattipätevyyskokeet. Helppokäyttöinen järjestelmä, automaattinen tarkastus ja kokeiden arkistointi.

 

 

MOBIILIAPPLIKAATIOT

ADR-Advisor

ADR-Advisor kertoo sinulle mitä tarvitset tietää VAK-/ADR-kuljetuksessa: vapaaraja, yhteenkuormaus, ajolupavaatimus, varusteet, kuljetusrajoitukset, jne. Syötät vain aineiden UN-numerot ja määrät, niin sovellus selvittää määräykset nopeasti puolestasi. Se sisältää myös kirjalliset ADR-turvallisuusohjeet.

Katso video!

ADR-Labelling Game

Pelin avulla voit harjoitella helposti ja hauskasti kuljetusyksikön oikeita merkintöjä vaarallisten aineiden kappaletavara, irtotavara ja säiliökuljetuksissa. Peli sisältää kaikki luokitellut vaaralliset aineet. ADR-kouluttaja voi käyttää peliä opetustarkoitukseen, sillä se on saatavissa kouluttajille PC-tietokoneelle.

 

 

OPPIMATERIAALIT

ADR–Ajolupakoulutus

Kattava ja havainnollistava PowerPoint-esitys ADR-ajolupakoulutuksiin, etenee ajolupakoulutusten opetussuunnitelmien mukaisesti. Esitys sisältää kaikki ajolupakoulutustyypit. Yhdessä Kuljetusturvan ADR-Kuljettajan käsikirjan ja harjoituskirjan kanssa loistava opetuspaketti.
 

Ajoonlähtötarkastus

Kuvista, tekstistä ja lyhyistä videoista koostuvassa oppimateriaalissa käydään huolellisesti läpi kaikki ajoon lähtöön kuuluvat tarkastukset mukana pidettävistä asiapapereista alkaen. Oppimateriaalin lopussa on harjoitustehtäviä.
 

C1- JA C- Oppimateriaali

Selkeä ja käytännönläheinen PowerPoint-esitys C1- ja C-luokan teoriaopetukseen. Sisältö on jaettu oppitunteihin, jotka etenevät Kuljetusturvan hyväksyttämän opetussuunnitelman mukaan. Materiaali soveltuu myös muihin opetussuunnitelmiin. Rakenne ja sisältö mahdollistavat C1- ja C-luokan opiskelijoiden opetuksen samaan aikaan.
 

C1E ja CE oppimateriaaliC1E- JA CE- Oppimateriaali

Selkeä ja käytännönläheinen PowerPoint-esitys teoriaopetukseen. Sisältö on jaettu oppitunteihin, jotka etenevät Kuljetusturvan hyväksyttämän opetussuunnitelman mukaan. Esitys soveltuu myös muihin opetussuunnitelmiin. Rakenne ja sisältö mahdollistavat C1E- ja CE-luokan opiskelijoiden opetuksen samanaikaisesti.

D1-D oppimateriaaliD1 JA D- Oppimateriaali

Paljon kysytty D1- ja D- teoriaopetuksen oppimateriaali on nyt myynnissä. Kuljetusturva hakee piakkoin Traficomin hyväksynnän opetussuunnitelmalle, jonka mukaisesti esitys etenee. Materiaalia voi käyttää myös jo hyväksyttyjen opetussuunnitelmien kanssa.

Ehjänä perille – vahinkovapaa kuljetus (vain oppilaitoksille)

”Ehjänä perille”-PowerPoint oppimateriaali pureutuu tavara- ja ajoneuvovahinkojen merkitykseen kuljetusliikkeiden taloudelle. Punaisena lankana esityksessä on, kuinka pienikin vahinko syö kuljettajan työn tuoton pitkältä ajalta ja usealta reissulta pienikatteisella kuljetusalalla.

Ennakoiva ajaminen kuorma- ja linja-autolla (vain oppilaitoksille)

Sopii erinomaisesti käytettäväksi ammattiopistoissa ja muissa koulutuskeskuksissa osana kuljettajakoulutusta. Materiaali on jaettu seitsemään oppituntiin ja se sisältää 267 havainnollista diaa, joissa jokaisessa on opettajalle muistiinpanot.

Kuorma-autonkuljettajan Perustason Ammattipätevyys

Powerpoint-esitys sisältää yli 2 700 selkeää diaa. Diat on jaettu 80 oppituntiin tavoitelausekkeittain, mutta diojen määrä riittää useampaankin oppituntiin, mikäli opettaja haluaa käsitellä asiat perusteellisemmin. Esitys on käytössä yli viidessäkymmenessä oppilaitoksessa, koulutuskeskuksessa ja autokoulussa.

Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen

Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen on logistiikan perustutkinnon uusi, pakollinen tutkinnonosa. Esitysmateriaali sisältää lähes 600 selkeää diaa jaettuna oppitunneille. Esitykseen on lisätty kouluttajalle ja itseopiskelijalle erittäin kattavat muistiinpanot. Esityksessä on myös havainnollistavia videoita. 

Linja-autonkuljettajan Perustason Ammattipätevyys

Esitys sisältää yli 1 200 selkeää diaa aiheina linja-autonkuljettajan perustason ammattipätevyyskoulutuksen eriyttävät sisällöt. Diat on jaettu 30 oppituntiin tavoitelausekkeittain, mutta diojen määrä riittää useampaankin oppituntiin. Oppimateriaalimme on käytössä kymmenissä oppilaitoksissa ja koulutuskeskuksissa.
 

Trukkikoulutus -oppimateriaaliTrukkikoulutus

Esityksessä on 365 diaa jaettuna 18 oppituntiin aihealueittain. Oppitunneista voi helposti koota myös käyttämänsä koulutusohjelman mukaisen teoriakoulutuksen haluamallaan kestolla.
 

Ulkomaanliikenteenkuljetukset

Power-Point-esitys perustuu Kuljetusturvan Ulkomaankuljettajan käsikirjaan. Asiantuntevan sisällön takaa tekijän lähes 35 vuoden kokemus ulkomaanliikenteen käytännön töistä eri rooleissa kuljettajasta kuljetusyrityksen johtoon. Esitys sisältää runsaasti kuljettajan käytännön tietoutta välttämätöntä lainsäädäntöä unohtamatta.
 

Vammaisuuteen liittyvä koulutus henkilöliikenteen kuljettajille (vain oppilaitoksille)

Matkustajien oikeudet linja-autoliikenteessä: Vammaisuus ja sen ilmenemismuodot sekä vaikutukset toimintakykyyn, vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden kohtaamat esteet, ajoneuvojen apulaitteet, vammaisten apuvälineet, pyörätuolin käsittely ja kiinnittäminen, avustajakoira, sen tehtävät ja tarpeet..
 

ADR-Harjoituskirjan oikeat vastaukset

Animoitu PowerPoint-esitys harjoituskirjasta vastauksineen. Tehtävät tulevat näyttöön ensin ja vastaukset vasta seuraavilla klikkauksilla, joten oikeiden vastausten käsittelemiseen voidaan ottaa opiskelijat kätevästi mukaan.
 

Kuorma-autonkuljettajan Ammattipätevyysharjoituskirjan oikeat vastaukset

Animoitu PowerPoint-esitys harjoituskirjasta vastauksineen. Tehtävät tulevat näyttöön ensin ja vastaukset vasta seuraavilla klikkauksilla, joten oikeiden vastausten käsittelemiseen voidaan ottaa opiskelijat kätevästi mukaan.

 

 

Katso esittelyvideo materiaaleistamme!


 

Materiaalipankista voit ladata sähköpostiosoitteeseesi liitettyjä tiedostoja.

Siirry materiaalipankkiin!
 


 

KOULUTUSHAKU

Kattava ja monipuolinen koulutustarjontamme ja kurssihakumme on keskittynyt kuljettajakoulutuksiin. Löydä koulutushakumme kautta itsellesi juuri sopiva koulutus: ADR-koulutus, ammattipätevyyskoulutus, perustaso, jatkokoulutus, täydennyskoulutus jne.

Siirry koulutushakuun!