Turvallisesti kuljetusalalla lähi-ja etäkoulutus, Tampere

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuudesta,
työsuojelusta, työterveydestä sekä kuljettajan päivittäiseen toimintaa liittyvistä
kuormitus- ja vaaratekijöistä sekä ajoneuvo- ja laiteturvallisuudesta.
Auttaa kuljettajaa ymmärtämään päivittäistarkastusten ja määräaikaishuoltojen suorittamisen merkitys auton käytettävyyden ja moitteettoman toiminnan kannalta.
tiedostaa liikenteeseen ja työtapaturmiin liittyvät riskit
pystyä ennalta ehkäisemään fyysiset riskit
tiedostaa fyysisen ja henkisen suorituskyvyn merkitys
kyetä arvioimaan hätätilanteita

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu järjestäjän sivustolla