[Skip to Content]

”HYBRIDIKIRJA” JA MUUT AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSEN TYÖKALUT

KUORMA-AUTONKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKIRJA Ensi syksystä alkaen oppilaitoksilla on Kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyskirjoja tilatessaan mahdollisuus saada opiskelijoille myös kirjan digitaalinen näköisversio kaupan päälle.   Paperikirja on mielestämme paras käyttöliittymä opiskelijalle ja se toimii silloinkin, kun ei…

ENNAKOIVA AJAMINEN RASKAALLA AJONEUVOLLA

Kuljettajien ammattipätevyysdirektiivin viimeisessä muutoksessa direktiivin oppiaineiden luetteloon lisättiin uusi tavoitelauseke 1.3a. Siinä nostetaan ennakoiva ajaminen itsenäiseksi opetuksen aiheeksi, kun tavoitelauseke 1.3 painottuu enemmänkin taloudelliseen ajamiseen. 1.3a Tavoite: osata ennakoida ja…

VAMMAISUUTEEN LIITTYVÄ KOULUTUS HENKILÖLIIKENTEEN KULJETTAJILLE

Kuljetusturva on julkaissut ”Vammaisuuteen liittyvä koulutus henkilöliikenteen kuljettajille”-PowerPoint oppimateriaalin. Liikenteenharjoittajien suoraan matkustajien tai matkustajiin liittyvien kysymysten kanssa tekemissä olevalla henkilöstöllä, mukaan lukien kuljettajat, on oltava vammaisuuteen liittyvä tietoisuutta lisäävä koulutus…

D1- JA D- OPPIMATERIAALI -POWERPOINT

  Paljon kysytty D1- ja D- teoriaopetuksen oppimateriaali on nyt myynnissä. Materiaali on havainnollinen ja käytännönläheinen sekä sisältää runsaasti kuvia ja opettajan muistiinpanot. Diat on järjestetty oppitunneittain. Hinta: 925 €…

EHJÄNÄ PERILLE – VAHINKOVAPAA KULJETUS

”Ehjänä perille”-PowerPoint oppimateriaali pureutuu tavara- ja ajoneuvovahinkojen merkitykseen kuljetusliikkeiden taloudelle.  Punaisena lankana esityksessä on, kuinka pienikin vahinko syö kuljettajan työn tuoton pitkältä ajalta ja usealta reissulta pienikatteisella kuljetusalalla. 172 diaa…

Matematiikan opiskelu

Suomen Kuljetusturvan tuotevalikoima on täydentynyt monipuolisella sähköisellä oppimisympäristöllä matematiikan opiskeluun toisen asteen koulutuksissa. Klikkaamalla alla olevia kuvakkeita pääset tutustumaan: 1. Oppimisympäristöön, 2. Kahteen lyhyeen otantaan opintojaksoista (prosenttilaskut ja mitta-kaavat) sekä…

eOPIT

eOpit.fi -portaali koostuu kolmesta osasta: Kuljetusturvan digitaaliset koulutusmateriaalit kouluttajien käytettäviksi tunti- / päivähinnoilla. Materiaalia aletaan lisäämään portaaliin kesän aikana. Digitaaliset materiaalit itseopiskelijoille. Itseopiskelijoille on jo nyt tarjolla Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja…

ELEARNDRIVER -OPPIMISYMPÄRISTÖ

eLearnDriver – sähköinen oppimisympäristö monipuolisine sisältöineen ja tehtävineen antaa erinomaiset mahdollisuudet opiskelijoiden ohjaamiseen sekä itseopiskeluun. Oppimisympäristöön on saatavana tällä hetkellä yhteensä yli 200 opiskelujaksoa. Opiskelujaksot myös C1 ja C, sekä C1E ja…

OPPILAITOKSEN SÄHKÖINEN AMMATTIPÄTEVYYSKOE

Kuljetusturva on lanseerannut uuden yksilöllisiä opintopolkuja toteuttavan ja opettajan työtä säästävän tavan järjestää kuljettajaopiskelijoiden ammattipätevyyskokeet. Räätälöimme oppilaitoksille omat sähköiset kokeet, jotka se voi hyväksyttää työelämätoimikunnassa. Kokeen opiskelija suorittaa hetkessä (maksimiaika…

C1- JA C- OPPIMATERIAALI -POWERPOINT

Paljon kysytty C1- ja C- teoriaopetuksen oppimateriaali. Kuljetusturva on hakenut syksyllä 2020 Traficomin hyväksynnän opetussuunnitelmalle, jonka mukaisesti esitys etenee. Materiaalia voi käyttää myös jo hyväksyttyjen opetussuunnitelmien kanssa. Materiaali on havainnollinen…

ULKOMAANLIIKENTEENKULJETUKSET-POWERPOINT

Ulkomaanliikenteenkuljetukset- Powerpoint kouluttajien käyttöön on valmistunut. Diasarja perustuu tekijänsä lähes 35 vuoden kokemukseen ulkomaanliikenteen käytännön töistä kaikissa mahdollisissa rooleissa kuljettajasta toimitusjohtajaksi. Esitys käsittää 739 diaa jaettuna 13 eri osa-alueeseen. Esitykseen…

AJOONLÄHTÖTARKASTUS

Kuvista, tekstistä ja lyhyistä videoista koostuvassa materiaalissa käydään huolellisesti läpi kaikki ajoonlähtöön kuuluvat asiat mukana pidettävistä asiapapereista alkaen. Oppimateriaalin lopussa on harjoitustehtäviä. Hinta: 150 € (+ ALV 24 %) Tiedustelut…

C1E JA CE OPPIMATERIAALI (POWERPOINT)

C1E- ja CE- luokan oppimateriaali. Esitys etenee Suomen Kuljetusturva Oy:n hyväksyttämän opetussuunnitelman mukaisesti. Materiaalia voi käyttää myös muiden opetussuunnitelmien kanssa, mutta se vaatii opettajalta enemmän perehtyneisyyttä. Materiaali on havainnollinen ja…