[Skip to Content]
Kuljettajakoulutus.fi logo

Hygieniapassi

Elintarvikelain mukaan pakkaamattomia elintarvikkeita käsittelevien työntekijöiden tulee osoittaa elintarvikehygieeninen osaamisensa. Se tehdään Eviran mallin mukaisella osaamistodistuksella. Tämän ”hygieniapassin”  saa suoritettuaan hyväksyttävästi  hygieniaosaamistestin. Koulutus antaa hyvät valmiudet sen lopuksi järjestettävään osaamistestiin.

Koulutuksen ja testin aihealueet ovat:

 • Perusteet mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta
 • Ruokamyrkytykset
 • Hygieeniset työskentelytavat
 • Henkilökohtainen hygienia
 • Puhtaanapito
 • Omavalvonta
 • Lainsäädäntö, viranomaiset

Koulutuksen kesto 7h.

Tämä koulutus antaa hyvät valmiudet suorittaa hygieniatestin, josta testin hyväksytysti suorittaneille Evira myöntää hygieniapassin.

Tieturva 1

Päivän (8 h) kestävän kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin. Liikennevirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyttä. Se on myös edellytys Tieturva 2 -jatkokurssille osallistumiselle.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Se perehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit tunnistetaan ja hallitaan.

Tämä koulutus on yleinen Tieturva-koulutus, josta ei saa kuljettajan  ammattipätevyyden jatkokoulutusmerkintää.

Tieturva 2

Tieturva 2 -kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet:

 • Tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen.
 • Turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
 • Lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen.
 • Lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen.
 • Yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä.
 • Perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen.
 • Rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen.

  Liikennevirasto edellyttää Tieturva 2 -pätevyyttä:

 • Tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä.
 • Tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä.
 • ELY-keskusten aluevastaavilta.
 • Urakka-asiakirjojen valmistelijoilta ja myös ko. työtä tekeviltä hankintakonsulteilta.
 • Tilaajan edustajana toimivalta tarkastus- ja valvontahenkilöltä ja rakennuttajakonsultilta.
 • Kaksipäiväisen kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 2 -kortin. Edellytyksenä Tieturva 2 -kurssille pääsemiselle on voimassa oleva Tieturva 1 -pätevyys.

(lähde: Spek.fi)

Työturvallisuuskortti

Päivän (8 h) kestävän kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen viisi vuotta voimassaolevan Työturvallisuuskortin. Se on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Korttikäytännön tavoitteena on parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä, tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla, antaa perustietoa työsuojelusta, vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta, herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen sekä pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita.

Työturvallisuuskortin käyttöönotto on  vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin.

Tämä koulutus on yleinen Työturvallisuuskorttikoulutus, josta ei saa kuljettajan  ammattipätevyyden jatkokoulutusmerkintää.