[Skip to Content]
Kuljettajakoulutus.fi logo

Tuottamamme oppi- ja harjoituskirjat sekä sähköiset materiaalit nojaavat omaan pitkäaikaiseen ja monipuoliseen käytännön kokemukseen kuljetus- ja kuljettajakoulutusalalta. Tuotteemme ovat alan tunnustettujen asiantuntijoiden tarkastamia ja oppilaitosten sekä muiden koulutuskeskusten laajasti käyttämiä.

Oppilaitos / Yritys, tilaa laskulla tästä! Katso video!
  

ADR-Kuljettajan käsikirja

ADR-Kuljettajan käsikirja on tarkoitettu ADR –ajolupakoulutusten ja -kokeiden kirjalliseksi opiskelijamateriaaliksi, mutta se soveltuu mainiosti myös kuljettajan, ajojärjestelijän ja muiden käytännön kuljetuksia hoitavien käsikirjaksi. Kirja sisältää kuljettajan työn kannalta keskeisimmät säännökset, jotka kuljettajan on tunnettava myös ajolupakokeessa.

Asiat on esitetty ajolupakoulutusten etenemisen mukaisessa järjestyksessä selvästi ja helposti ymmärrettävästi. Runsaat valokuvat ja selkeät piirrokset tukevat asioiden omaksumista. ADR-määräyksiin sisältyvät taulukot on muokattu kirjassa mahdollisimman selkeiksi ja havainnollisiksi. Kirja on erinomainen apuväline kuljettajalle sekä kursseilla että käytännön työssä.

Se soveltuu kaikkien ADR –ajolupakoulutustyyppien oppikirjaksi. Kirja on kokoa B5 (= 176 x 250) eli se on kätevä pitää mukana, mutta silti helposti luettava. (Vertailun vuoksi: A4 = 210 x 297, A5 = 148 x 210).

Verkkokauppaan

 

ADR-HandbokADR-HANDBOK

Nu finns ADR-Handboken 2015-2017 på svenska

Den mycket populära ADR-handboken som Suomen Kuljetusturva Oy producerat i flera års tid utkommer nu även på svenska! Inom finländska farligt gods utbildning är denna handbok mest i bruk och boken används t.ex. i Polisyrkeshögskolans utbildningar. ADR-handboken har översatts till svenska av bransch- expert, utbildningschef Robert Nyman (PM, säkerhets-rådgivare).

ADR-Handboken är avsedd som utbildningsmaterial i samband med ADR-körtillståndsutbildningen men den är även utmärkt som en praktisk handbok för alla som utför arbetsuppgifter inom farligt gods logistik. Boken innehåller information om alla de viktigaste farligt gods bestämmel-serna. Boken är utmärkt som studiematerial vid alla ADR-körtillståndsutbildningar och innehåller uppgifter om alla de viktigaste ADR-2015 ändringarna. De olika sakområdena presenteras på ett logiskt, klart och lättförståeligt sätt. Bokens utmärkta bildmaterial, tabeller och transportexempel gör det lätt att förstå alla väsentliga farligt gods regler. ADR-handboken är ett utmärkt arbetsredskap för avsändare, förare, speditörer, transportörer och godsmottagare samt alla övriga som behöver information om de bestämmelser som gäller vid vägtransport av farligt gods.

Verkkokauppaan

 

ADR-harjoituskirja

ADR-harjoituskirja soveltuu kaikkiin ADR-ajolupakoulutustyyppeihin. Se sisältää yhteensä 30 tuntitarkisteharjoitusta, joissa kussakin on 5-10 tehtävää, sekä kattavan valikoiman eri kurssityyppien harjoituskokeita. Harjoituskokeita voi rakentaa useita variaatioita vaihtelemalla peruskurssin yleisiä osia ja eri kurssityyppien kuljetustehtäviä.

Harjoituskirjan käyttö on tehty helpoksi numeroimalla harjoitukset ja järjestämällä ne kurssityypeittäin opetuksen etenemisen mukaisesti. Jokaisen tuntiharjoituksen otsikossa on mainittu harjoituksen numeron lisäksi kurssityypit, joille harjoitus on tarkoitettu sekä harjoituksen aiheet. Kunkin kurssityypin harjoitukset on otsikoitu omalla värillään, mikä myös helpottaa kirjan käyttöä.

Huom! Harjoituskirja ei sisällä oikeita vastauksia. Harjoituskirjaa opiskelijoiden käyttöön tilaavilla kouluttajilla on mahdollisuus saada oikeat vastaukset pdf-tiedostona sekä animoituna PowerPoint-esityksenä. Kysy!

Verkkokauppaan

 

Kuorma-autonkuljettajan Ammattipätevyyskirja + C1- ja C-ajokorttiopetus

Kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyskirja on tarkoitettu oppikirjaksi kuorma-autonkuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutukseen sekä nyt myös C1- ja C-luokan ajokorttiopetukseen, mutta vuosittain päivitettävänä se soveltuu erinomaisesti myös jatkokoulutuksiin ja kuljettajan käsikirjaksi autoon. Kirjan sisällöt vastaavat sekä ammattipätevyysdirektiivin 2003/59/EY liitteen I aineluettelossa esitettyjä että C1- ja C-luokan ajokorttiopetukselle asetettuja vaatimuksia.

Asiat on esitetty selvästi ja helposti ymmärrettävästi sekä ammattipätevyysdirektiivin mukaisessa järjestyksessä. Runsaat valokuvat ja selkeät piirrokset tukevat asioiden omaksumista. Kirja on erinomainen apuväline sekä kuljettajaopinnoissa että kuljettajan käytännön työssä.

Verkkokauppaan

 

Kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyysharjoituskirjaKuorma-autonkuljettajan ammattipätevyysharjoituskirja

Kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyysharjoituskirja on tehty perustason ammattipätevyyskoulutuksen tueksi, mutta sitä voi mainiosti käyttää opitun kertaamiseen ja syventämiseen myös muissa kuljettajakoulutuksissa. Kirjan harjoitukset soveltuvat usean eri oppiaineen opiskeluun esimerkiksi logistiikan perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa sekä erilaisilla kuljettajakursseilla. Tehtävien käytännönläheisyys tekee kirjan käyttökelpoiseksi myös ammattipätevyyden jatkokoulutuksissa.

Kirja sisältää yhteensä 77 harjoitusta, joissa kussakin on 4-12 tehtävää. Tehtäviä on monen tyyppisiä; tunnistamis- ja nimeämistehtäviä, esseekysymyksiä, laskutehtäviä sekä monivalintakysymyksiä. Otsikot ja tehtävät on numeroitu ammattipätevyysdirektiivin aineluettelon tavoitelausekkeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Harjoituksen vaativuus on kerrottu nimen perässä suluissa kirjaimilla P (perus ja S (syventävä). A4 kokoinen kirja on 104 sivuinen.

Huom! Harjoituskirja ei sisällä oikeita vastauksia. Harjoituskirjaa opiskelijoiden käyttöön tilaavilla kouluttajilla on mahdollisuus saada oikeat vastaukset pdf-tiedostona sekä animoituna PowerPoint-esityksenä. Kysy!

Verkkokauppaan

 

Ulkomaankuljettajan käsikirjaUlkomaankuljettajan käsikirja

Ulkomaankuljettajan käsikirja on tarkoitettu oppikirjaksi ulkomaan kuorma-autokuljetusten opiskeluun ja käsikirjaksi käytännön kuljetuksiin. Kirjasta saavat vankkaa tukea opintoihinsa mm. logistiikan perustutkintoa, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkintoa, tavaraliikenne-kurssia sekä ammattikorkeakouluopintoja suorittavat opiskelijat.

Vuosittain päivitettävänä Ulkomaankuljettajan käsikirja soveltuu erinomaisesti myös kuljettajan ja liikenteenhoitajan käsikirjaksi käytännön kuljetuksiin. Kirjan pääkirjoittajan vankka osaaminen perustuu 25 vuoden käytännön kokemukseen ulkomaan liikenteen eri tehtävissä.

Katso tästä otos kirjasta!

Verkkokauppaan