[Skip to Content]
Kuljettajakoulutus.fi logo

Tuottamamme oppi- ja harjoituskirjat sekä sähköiset materiaalit nojaavat omaan pitkäaikaiseen ja monipuoliseen käytännön kokemukseen kuljetus- ja kuljettajakoulutusalalta. Tuotteemme ovat alan tunnustettujen asiantuntijoiden tarkastamia ja oppilaitosten sekä muiden koulutuskeskusten laajasti käyttämiä.

Oppilaitos / Yritys, tilaa laskulla tästä!
  

ADR-Kuljettajan käsikirja

 

ADR-Kuljettajan käsikirja on tarkoitettu ADR –ajolupakoulutusten ja -kokeiden kirjalliseksi opiskelijamateriaaliksi, mutta se soveltuu mainiosti myös kuljettajan, ajojärjestelijän ja muiden käytännön kuljetuksia hoitavien käsikirjaksi. Kirja sisältää kuljettajan työn kannalta keskeisimmät säännökset, jotka kuljettajan on tunnettava myös ajolupakokeessa.

Asiat on esitetty ajolupakoulutusten etenemisen mukaisessa järjestyksessä selvästi ja helposti ymmärrettävästi. Runsaat valokuvat ja selkeät piirrokset tukevat asioiden omaksumista. ADR-määräyksiin sisältyvät taulukot on muokattu kirjassa mahdollisimman selkeiksi ja havainnollisiksi. Kirja on erinomainen apuväline kuljettajalle sekä kursseilla että käytännön työssä.

Se soveltuu kaikkien ADR –ajolupakoulutustyyppien oppikirjaksi. Kirja on kokoa B5 (= 176 x 250) eli se on kätevä pitää mukana, mutta silti helposti luettava. (Vertailun vuoksi: A4 = 210 x 297, A5 = 148 x 210).

Verkkokauppaan

 

ADR-HANDBOK

 

Suomen Kuljetusturvas utmärkta ADR-handbok 2019 finns igen uppdaterad. Suomen Kuljetusturva Oy:s ADR-Handbok 2019 är uppgjord för att både fungera som undervisningmaterial vid ADR-förarutbildning och examen och som ett praktiskt hjälpmedel för alla personer som i sitt arbete behöver information om de bestämmelser som gäller vägtransport av farliga ämnen.

Bokens pris är 44,00 €. Priset innehåller 10 % mvs. Beställningar: kauppa.kuljettaja.fi  (utbildningsinstitutioner och företag kan beställa på räkning).

Verkkokauppaan

 

ADR-harjoituskirja

 

ADR-harjoituskirja soveltuu kaikkiin ADR-ajolupakoulutustyyppeihin. Se sisältää yhteensä 30 tuntitarkisteharjoitusta, joissa kussakin on 5-10 tehtävää, sekä kattavan valikoiman eri kurssityyppien harjoituskokeita. Harjoituskokeita voi rakentaa useita variaatioita vaihtelemalla peruskurssin yleisiä osia ja eri kurssityyppien kuljetustehtäviä.

Harjoituskirjan käyttö on tehty helpoksi numeroimalla harjoitukset ja järjestämällä ne kurssityypeittäin opetuksen etenemisen mukaisesti. Jokaisen tuntiharjoituksen otsikossa on mainittu harjoituksen numeron lisäksi kurssityypit, joille harjoitus on tarkoitettu sekä harjoituksen aiheet. Kunkin kurssityypin harjoitukset on otsikoitu omalla värillään, mikä myös helpottaa kirjan käyttöä.

Huom! Harjoituskirja ei sisällä oikeita vastauksia. Harjoituskirjaa opiskelijoiden käyttöön tilaavilla kouluttajilla on mahdollisuus saada oikeat vastaukset pdf-tiedostona sekä animoituna PowerPoint-esityksenä. Kysy!

Verkkokauppaan

 

Kuorma-autonkuljettajan Ammattipätevyyskirja

     + C1-, C, C1E- ja CE-ajokorttiopetus

Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi kuorma-autonkuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutukseen sekä ajokorttiluokkien C1, C, C1E ja CE teoriaopetukseen, mutta vuosittain päivitettävänä se soveltuu erinomaisesti myös ammattipätevyyden jatkokoulutusten tueksi sekä kuljettajan käsikirjaksi autoon. Kirjan sisällöt  vastaavat sekä ammattipätevyysdirektiivin 2003/59/EY liitteen I aineluettelossa esitettyjä että edellä mainittujen luokkien ajokorttiopetukselle asetettuja vaatimuksia. Asiat on esitetty ammattipätevyysdirektiivin tavoitelausekkeiden mukaisessa järjestyksessä. Ajokorttiluokkien C1 ja C sekä C1E ja CE  teoriasisällöt on merkitty otsikoihin ja sisällysluetteloon eri värikoodeilla.

Tämä 9. painos on päivitetty vastaamaan heinäkuun 2022 lopussa voimassa ollutta lainsäädäntöä. Uudessa painoksessa on käsitelty vuoden 2022 alussa voimaan tulleet kuormanvarmistusta koskevat säädökset ja standardit erittäin perusteellisesti. Niitä ei ole vain toistettu vaan ne on avattu ja selostettu käytännön läheisesti ja helposti ymmärrettävästi, kuten kaikki muutkin kirjan sisällöt. Myös ajoneuvotekniikan osiot on päivitetty ja myös siltä osin kirja on laajin ja ajantasaisin ammattialan teos.

Runsaat valokuvat ja selkeät piirrokset tukevat asioiden omaksumista. Kirja on erinomainen apuväline sekä kuljettajaopinnoissa että kuljettajan käytännön työssä. Selkeytensä ja kattavuutensa vuoksi kirja soveltuu erityisen hyvin myös itseopiskelumateriaaliksi perustason ammattipätevyyskokeeseen valmentautuville.

Verkkokauppaan

 

Kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyysharjoituskirja

 

Kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyysharjoituskirja on tehty perustason ammattipätevyyskoulutuksen tueksi, mutta sitä voi mainiosti käyttää opitun kertaamiseen ja syventämiseen myös muissa kuljettajakoulutuksissa. Kirjan harjoitukset soveltuvat usean eri oppiaineen opiskeluun esimerkiksi logistiikan perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa sekä erilaisilla kuljettajakursseilla. Tehtävien käytännönläheisyys tekee kirjan käyttökelpoiseksi myös ammattipätevyyden jatkokoulutuksissa.

Kirja sisältää yhteensä 77 harjoitusta, joissa kussakin on 4-12 tehtävää. Tehtäviä on monen tyyppisiä; tunnistamis- ja nimeämistehtäviä, esseekysymyksiä, laskutehtäviä sekä monivalintakysymyksiä. Otsikot ja tehtävät on numeroitu ammattipätevyysdirektiivin aineluettelon tavoitelausekkeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Harjoituksen vaativuus on kerrottu nimen perässä suluissa kirjaimilla P (perus ja S (syventävä). A4 kokoinen kirja on 104 sivuinen.

Huom! Harjoituskirja ei sisällä oikeita vastauksia. Harjoituskirjaa opiskelijoiden käyttöön tilaavilla kouluttajilla on mahdollisuus saada oikeat vastaukset pdf-tiedostona sekä animoituna PowerPoint-esityksenä. Kysy!

Verkkokauppaan


 

Ulkomaankuljettajan käsikirjaUlkomaankuljettajan käsikirja

 

Ulkomaankuljettajan käsikirja on tarkoitettu oppikirjaksi ulkomaan kuorma-autokuljetusten opiskeluun ja käsikirjaksi käytännön kuljetuksiin. Kirjasta saavat vankkaa tukea opintoihinsa mm. logistiikan perustutkintoa, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkintoa, tavaraliikenne-kurssia sekä ammattikorkeakouluopintoja suorittavat opiskelijat.

Vuosittain päivitettävänä Ulkomaankuljettajan käsikirja soveltuu erinomaisesti myös kuljettajan ja liikenteenhoitajan käsikirjaksi käytännön kuljetuksiin. Kirjan pääkirjoittajan vankka osaaminen perustuu 25 vuoden käytännön kokemukseen ulkomaan liikenteen eri tehtävissä.

Verkkokauppaan Katso kooste!