Trukkikortti

Ennakoivan ajamisen koulutus (REAK)

Hätäensiapu (EA1 perusosa) KATSO TARJOUS!, JYVÄSKYLÄ

Ensiapu 1 (syventävä osa)

Työhyvinvointia kuljetuksiin

Hygieniakoulutus kuljetusala (hygieniapassi)

Turvallisuuspäivä (alkusammutuskortti AS1)