[Skip to Content]

Koulutuksen tavoitteena on parantaa trukilla ajamisen taitoja sekä antaa valmiuksia trukin turvallisempaan ja oikeaoppiseen käyttöön. Lainsäädäntö edellyttää, että trukin kuljettajalla pitää olla työnantajan antama kirjallinen lupa käyttää trukkia. Työnantajan on ennen luvat antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen Koulutus soveltuu lain vaatimaksi trukinkuljettajan perehdytykseksi. Koulutukseen sisältyy koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan … Lue lisää

Trukkikoulutus käytännön ajoharjoittelulla antaa kattavat perustiedot työntekijälle trukin turvallisesta käyttämisestä. Koulutuksessa opit havainnoimaan ja arvioimaan riskejä, joita liittyy nostotyön suunnitteluun. Koulutus sisältää myös ajoharjoittelun, jossa ajamisen lisäksi tutustutaan trukin hallintalaitteisiin, opetellaan päivittäistarkastuksen tekeminen. Käytännönläheinen trukkikoulutus sopii kaikille alasta riippumatta. Järjestämme myös teoriapohjaisia trukkikorttikoulutuksia, lue lisää klikkaamalla tästä. Teoriapohjaisia trukkikorttikoulutuksia järjestetään myös webinaareina. Ajoharjoittelun sisältävän trukkikoulutuksen sisältö Koulutuksessa käydään käytännön … Lue lisää

Yhteisellä työpaikalla toimittaessa on tavoitteena edistää autonkuljettajien työturvallisuutta. Koulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Auttaa autonkuljettajia tunnistamaan ja arvioimaan työturvallisuuteen liittyviä riskejä ja toimimaan turvallisuutta edistävästi. sekä tunnistamaan yhteisellä työpaikalla toimivien osapuolten roolit ja vastuut. Kurssimaksu sisältää koulutusmateriaalin, lounaan sekä kahvit Koulutuksesta saa  jatkokoulutusmerkinnän TRAFICOM:n ammattipätevyysrekisteriin. Ilmoittautuminen 8.11.2021mennessä. ILMOITA SÄHKÖPOSTISI KOHDASSA kurssiohjelma … Lue lisää

Trukkikurssi antaa perusvalmiudet turvalliseen trukkityöskentelyyn. Saat tietoa trukin tehokkaasta käytöstä sekä lastaajan velvollisuuksista, vastuista ja oikeuksista. Lisäksi tuntemuksesi erilaisista trukeista paranee. Koulutuksesta saa Trukkikortin. Koulutus käy tarvittaessa kuljettajan ammattipätevyyspäiväksi. Näin helposti suoritat koulutuspäivän netin kautta: 1.  Tarvitset laitteen, jossa on kamera ja nettiyhteys (tietokone, tabletti tai älypuhelin) 2. Ilmoittaudu kurssille alla olevalla lomakkeella, muista laittaa … Lue lisää

Koulutuksen tavoitteena on parantaa trukilla ajamisen taitoja sekä antaa valmiuksia trukin turvallisempaan ja oikeaoppiseen käyttöön. Lainsäädäntö edellyttää, että trukin kuljettajalla pitää olla työnantajan antama kirjallinen lupa käyttää trukkia. Työnantajan on ennen luvat antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen Koulutus soveltuu lain vaatimaksi trukinkuljettajan perehdytykseksi. Koulutukseen sisältyy koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan … Lue lisää

Koulutus soveltuu lain vaatimaksi trukinkuljettajan perehdytykseksi, koulutukseen.   Koulutuksen tavoite Työturvallisuuden lisääminen autonkuljettajien työssä.   Kuljettajan tietoisuuden lisääminen lastaajan velvollisuuksista, vastuista ja oikeuksista. Trukkityypit ja niiden käyttötarkoitukset Trukinkuljettajien vastuiden ja velvollisuuksien tunnistaminen trukinkäytössä. Materiaalivahinkojen pienentäminen trukkityöskentelyn yhteydessä. Koulutuksesta saa 1 jatkokoulutusmerkinnän TraFin ammattipätevyysrekisteriin. Koulutuksen hintaan sisältyy lounas sekä kahvit Ilmoittautuminen viimeistään 17.11.2021 ILMOITA SÄHKÖPOSTISI KOHDASSA kurssiohjelma … Lue lisää

Trukkikurssi antaa perusvalmiudet turvalliseen trukkityöskentelyyn. Saat tietoa trukin tehokkaasta käytöstä sekä lastaajan velvollisuuksista, vastuista ja oikeuksista. Lisäksi tuntemuksesi erilaisista trukeista paranee. Koulutuksesta saa Trukkikortin. Koulutus käy tarvittaessa kuljettajan ammattipätevyyspäiväksi.

Trukkikurssi antaa perusvalmiudet turvalliseen trukkityöskentelyyn. Saat tietoa trukin tehokkaasta käytöstä sekä lastaajan velvollisuuksista, vastuista ja oikeuksista. Lisäksi tuntemuksesi erilaisista trukeista paranee. Koulutuksesta saa Trukkikortin. Koulutus käy tarvittaessa kuljettajan ammattipätevyyspäiväksi.

Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on kuljettajien työturvallisuuden lisääminen auton kuormaus-ja purkutöihin liittyvissä tehtävissä. Koulutettava tiedostaa työtehtäviinsä liittyvät vastuut ja velvollisuudet. Koulutettava tiedostaa kuormaustöihin liittyvät riskit ja omaksuu oikeat ja turvalliset työskentelytavat tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Lisäksi koulutettava tiedostaa kuljetusalan työtehtävissä esiintyvät haitalliset kuormitustekijät ja tiedostaa fyysisen ja henkisen työkyvyn merkityksen omassa työssään. Koulutettava pystyy ennalta ehkäisemään … Lue lisää