[Skip to Content]
Kuljettajakoulutus.fi logo

Ilmoittautuminen 0400-597639 Mika tai mika@varjokumpu.fi

Ilmoittautuminen 0400-597639 Mika tai mika@varjokumpu.fi

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuudesta, työsuojelusta, työterveydestä sekä kuljettajan päivittäiseen toimintaa liittyvistä kuormitus- ja vaaratekijöistä sekä ajoneuvo- ja laiteturvallisuudesta. Auttaa kuljettajaa ymmärtämään päivittäistarkastusten ja määräaikaishuoltojen suorittamisen merkitys auton käytettävyyden ja moitteettoman toiminnan kannalta. tiedostaa liikenteeseen ja työtapaturmiin liittyvät riskit pystyä ennalta ehkäisemään fyysiset riskit tiedostaa fyysisen ja henkisen suorituskyvyn merkitys kyetä arvioimaan hätätilanteita

Ilmoittautuminen 0400-597639 Mika tai mika@varjokumpu.fi

Ilmoittautuminen 0400-597639 Mika tai mika@varjokumpu.fi

Koulutus soveltuu lain vaatimaksi trukinkuljettajan perehdytykseksi, koulutukseen.   Koulutuksen tavoite Työturvallisuuden lisääminen autonkuljettajien työssä.   Kuljettajan tietoisuuden lisääminen lastaajan velvollisuuksista, vastuista ja oikeuksista. Trukkityypit ja niiden käyttötarkoitukset Trukinkuljettajien vastuiden ja velvollisuuksien tunnistaminen trukinkäytössä. Materiaalivahinkojen pienentäminen trukkityöskentelyn yhteydessä. KOULUTUS JÄRJESTETÄÄN LÄHIKOULUTUKSENA SEKÄ ETÄKOULUTUKSENA   Koulutuksesta saa 1 jatkokoulutusmerkinnän Traficom ammattipätevyysrekisteriin.    

Ilmoittautuminen 0400-597639 Mika tai mika@varjokumpu.fi

Ilmoittautuminen 0400-597639 Mika tai mika@varjokumpu.fi

Ennakoiva ajaminen (7h) on ammattikuljettajan jatkokoulutuksen (35h) ainoa pakollinen koulutus. Koulutuksen tavoitteena on ajovalmiuden huomioinnin merkitys kokonaisvaltaisesti. Lisäksi kuljettajan tulee sisäistää kuorman-, nopeuden- ja olosuhteiden merkitys ajettavuuteen sekä pysähtymismatkoihin. Koulutus pidetään luokkaopetuksena, jota täydennetään keskusteluilla, ryhmätöillä ja harjoituksilla. Koulutukseen ei sisälly käytännön ajoharjoittelua. KOULUTUS JÄRJESTETÄÄN LÄHIKOULUTUKSENA SEKÄ ETÄKOULUTUSENA  

Ilmoittautuminen 0400-597639 Mika tai mika@varjokumpu.fi