[Skip to Content]
Kuljettajakoulutus.fi logo

Ratatyöturvallisuus (Turva) -koulutuksen tavoitteena on antaa oppilaalle riittävät perustiedot rautatiejärjestelmästä ja siihen liittyvistä ohjeistuksista sekä turvallisesta liikkumisesta ja työskentelystä rautatiealueella. Ratatyöturvallisuuspätevyyttä edellytetään kaikissa Väylän tilaamissa tai hyväksymissä ratatöissä, liikuttaessa työtehtävissä rautatiealueella tai tehtäessä rautatiejärjestelmän turvallisuuteen tai liikenteenohjaukseen liittyviin laitteisiin ja rakenteisiin kohdistuvia töitä. Koulutukseen osallistuvalta ei edellytetä pohjakoulutusta eikä aiempaa työkokemusta. Ratatyökoulutuksen sisältö Koulutus sisältää perehdytyksen … Lue lisää

Tavoitteena on että kuljettajat tietää tavara- ja henkilökuljetuksiin liittyvät tavaravahinkomäärät ja -lajit. Tuntee tavaravahinkojen syyt ja syntymekanismit. Tunnistaa tavaravahinkoriskit omassa työssään. Osaa välttää tavaravahinkoja oikeilla toimintatavoilla. Ymmärtää rahtikirjan merkityksen yrityksen tulonmuodostukseen ja vastuisiin. Osaa täyttää rahtikirja tarvittaessa, tarkastaa sen tiedot ja säilyttää/luovuttaa sen tiekuljetussopimuslain ja yrityksen ohjeiden mukaisesti. Osaa tehdä rahtikirjaan varauman aina kun se … Lue lisää