[Skip to Content]
Kuljettajakoulutus.fi logo

Ilmoittautuminen 0400-597639 Mika tai mika@varjokumpu.fi

Yhteisellä työpaikalla toimittaessa on tavoitteena edistää autonkuljettajien työturvallisuutta. Koulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Auttaa autonkuljettajia tunnistamaan ja arvioimaan työturvallisuuteen liittyviä riskejä ja toimimaan turvallisuutta edistävästi. sekä tunnistamaan yhteisellä työpaikalla toimivien osapuolten roolit ja vastuut. Kurssimaksu sisältää koulutusmateriaalin, lounaan sekä kahvit Koulutuksesta saa  jatkokoulutusmerkinnän TRAFICOM:n ammattipätevyysrekisteriin.      

Ilmoittautuminen 0400-597639 Mika tai mika@varjokumpu.fi

Ilmoittautuminen 0400-597639 Mika tai mika@varjokumpu.fi

Ilmoittautuminen 0400-597639 Mika tai mika@varjokumpu.fi

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuudesta, työsuojelusta, työterveydestä sekä kuljettajan päivittäiseen toimintaa liittyvistä kuormitus- ja vaaratekijöistä sekä ajoneuvo- ja laiteturvallisuudesta. Auttaa kuljettajaa ymmärtämään päivittäistarkastusten ja määräaikaishuoltojen suorittamisen merkitys auton käytettävyyden ja moitteettoman toiminnan kannalta. tiedostaa liikenteeseen ja työtapaturmiin liittyvät riskit pystyä ennalta ehkäisemään fyysiset riskit tiedostaa fyysisen ja henkisen suorituskyvyn merkitys kyetä arvioimaan hätätilanteita

Ilmoittautuminen 0400-597639 Mika tai mika@varjokumpu.fi

  Mikäli et tarvitse varsinaista ADR ajolupaa, mutta saatat joutua käsittelemään vaarallisia aineita, koskee sinua VAK-lain mukaan yleinen koulutusvaatimus. Yleinen koulutusvaatimus 194/2002, VAK-lain mukaisesti: Jokaisella vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen liittyviä tehtäviä (kuten pakkaamista, lähettämistä, laivaamista, lastaamista, kuormaamista, kuljetusta tai purkamista) suorittavalla henkilöllä tulee olla tarvittava kuljetuksen turvallisuuden varmistava koulutus tai muu pätevyys tehtävään sekä riittävän usein toistuva … Lue lisää

Ilmoittautuminen 0400-597639 Mika tai mika@varjokumpu.fi

Koulutuksen tavoitteena on tuoda ammattiliikenteessä työskenteleville henkilöille oikeaa ja ajankohtaista tietoa jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen, kuljetustoimintaa kohdentuvien lakien- ja asetusten tuntemiseen sekä yleiseen työturvallisuuteen. Koulutus sisältää aamukahvin ja iltapäiväkahvin. Lounas omakustanteinen