[Skip to Content]
Kuljettajakoulutus.fi logo

Koulutuksen tavoite. Koulutuksessa käsitellään kuljettajan työpäivää rajoittavaa lainsäädäntöä sekä kuorman lastaus- ja purkutapahtumiin liittyviä turvallisuusnäkökulmia. Keskeisimpänä tavoitteena on vähentää sekä liikenteessä että kuormankäsittelyssä tapahtuvia vahinkoja ja ”läheltä piti” tilanteita.

Ilmoittautuminen 0400-597639 Mika tai mika@varjokumpu.fi

Ilmoittautuminen 0400-597639 Mika tai mika@varjokumpu.fi

Yhteisellä työpaikalla toimittaessa on tavoitteena edistää autonkuljettajien työturvallisuutta. Koulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Auttaa autonkuljettajia tunnistamaan ja arvioimaan työturvallisuuteen liittyviä riskejä ja toimimaan turvallisuutta edistävästi. sekä tunnistamaan yhteisellä työpaikalla toimivien osapuolten roolit ja vastuut. Kurssimaksu sisältää koulutusmateriaalin, lounaan sekä kahvit Koulutuksesta saa  jatkokoulutusmerkinnän TRAFICOM:n ammattipätevyysrekisteriin.      

Ilmoittautuminen 0400-597639 Mika tai mika@varjokumpu.fi

Ilmoittautuminen 0400-597639 Mika tai mika@varjokumpu.fi

Ilmoittautuminen 0400-597639 Mika tai mika@varjokumpu.fi

Tavoitteena on, että koulutettavat osaisivat toimia erilaisissa hankalissakin jakelukuljetuksiin liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa ja ymmärtäisivät merkityksensä yrityksen imagonrakentamisessa. Koulutuksen jälkeen osallistujat tuntevat EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja sen merkitystä kuljettajan työhön sekä tuntisivat keinoja parantaa kuljetusturvallisuutta. Koulutus sisältää aamukahvi ja iltapäiväkahvin. Lounas omakustanteinen

Ilmoittautuminen 0400-597639 Mika tai mika@varjokumpu.fi

Koulutuksen tavoitteena on edistää kuljettajien työturvallisuutta yhteisellä työpaikoilla toimiessa. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan työympäristön vaaroja ja miten työsuojelu toimii yhteisellä työpaikalla, omat sekä yhteisellä työpaikalla toimivien osapuolien roolit ja vastuut. Koulutus ohjaa kuljettajia tunnistamaan ja arvioimaan ennakoivasti työturvallisuuteen liittyviä riskejä, sekä kuormitustekijöitä ja siten ennaltaehkäisemään vahinkojen syntyä. Työturvallisuuskeskuksen koe tehdään nykyään sähköisesti, joten ota mukaan tabletti … Lue lisää