Vaarallistenaineiden kuljetuksesta annettava tiedostava koulutus kuljettajille etä- ja lähikoulutuksen, Tampere

 

Mikäli et tarvitse varsinaista ADR ajolupaa, mutta saatat joutua käsittelemään vaarallisia aineita, koskee sinua VAK-lain mukaan yleinen koulutusvaatimus.

Yleinen koulutusvaatimus 194/2002, VAK-lain mukaisesti:

Jokaisella vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen liittyviä tehtäviä (kuten pakkaamista, lähettämistä, laivaamista, lastaamista, kuormaamista, kuljetusta tai purkamista) suorittavalla henkilöllä tulee olla tarvittava kuljetuksen turvallisuuden varmistava koulutus tai muu pätevyys tehtävään sekä riittävän usein toistuva täydennyskoulutus.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyviä tehtäviä suorittavan työnantajan tulee varmistaa, että työntekijällä on 1 momentissa tarkoitettu koulutus tai muu pätevyys. Työnantajalla ja työntekijällä tulee olla tiedot tästä koulutuksesta ja muusta pätevyydestä. Koulutusta ja muuta pätevyyttä koskevat tiedot on pyydettäessä esitettävä kuljetuksia valvovalle viranomaiselle, jotta voidaan varmistaa, että annettu koulutus ja muu pätevyys ovat henkilön tehtävät huomioon ottaen riittävää.

Koulutuksesta saat halutessasi jatkokoulutusmerkinnän TRAFIn ammattipätevyysrekisteriin.

 

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu järjestäjän sivustolla