Työturvallisuuskortti, Vaasa

Työturvallisuuskoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Päivän (8h) työturvallisuuskurssin hyväksytysti suoritettuasi saat työturvallisuuskortin. Työturvallisuuskortti on voimassa viisi (5) vuotta.

Uudenmaan Koulutuskeskuksen järjestämistä työturvallisuuskorttikoulutuksista on mahdollista saada kuljettajan ammattipätevyysmerkintä.

Miksi korttia tarvitaan?


 

Työturvallisuuskortti on kehitetty työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi.

Työturvallisuuskorttikäytännön ja -kurssien tavoitteena on:

  • Parantaa käytännön yhteistoimintaa, yhteisillä työpaikoilla, tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
  • Tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
  • Antaa perustietoa työsuojelusta
  • Vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
  • Herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön
    työturvallisuusosaamiseen
  • Pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita

Kenelle työturvallisuuskortti on tarkoitettu?


 

Työturvallisuuskurssi on tarkoitettu erityisesti teollisuudessa toimiville yrityksille ja aloille, joilla työturvallisuuden merkitys korostuu. Koulutus soveltuu kuitenkin erinomaisesti myös rakennusalalle, julkiselle sektorille, telakoille ja vastaaville aloille.

Myös toimistossa tai muussa vähemmän riskialttiissa ympäristössä työskentelevät hyötyvät työturvallisuuskurssin käymisestä. Vaarojen ja turvallisuusriskien tunnistamisesta, työn kuormitustekijöiden ymmärtämisestä, työsuojelusta sekä muusta kurssisisällöstä voi ammentaa vinkkejä ja ohjeita myös toimistoympäristön työturvallisuuden turvaamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu järjestäjän sivustolla