Työhyvinvointi. Piirturin manipulointi, vaarat ja seuraukset/ virtuaalikoulutus, Salo

Koulutuksen tavoite:

Kuljettaja on tietoinen oman kehonsa voimavaroista ja miten pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan työssäjaksamiseen oikealla ruokailutottumuksilla, liikunnalla ja levolla.

Kuljettajat ymmärtävät ajopiirturin manipuloinnin käsitteenä ja tiedostavat sen rangaistusseuraamukset. Kuljettajat tulevat tietoisiksi digitaalisen ajopiirturimanipuloinnin aiheuttamista teknisistä riskeistä ajoneuvon turvallisuustekniikalle ja voimansiirrolle sekä näiden vikaantumisen seurauksista liikenneturvallisuudelle.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu järjestäjän sivustolla