Turvallisuusneuvonantajakoulutus VAK/ADR (3 pv), Kuopio

Turvallisuusneuvonantajakokeiden keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että henkilöllä on vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvien vaarojen tuntemus, tiedot kuljetusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä sekä tuntemus hänelle säädetyistä tehtävistä. 

Valmennuskurssilla käydään läpi erityisesti seuraavat aiheet: Yleiset ennalta ehkäisevät ja muut turvallisuustoimenpiteet; vaarallisten aineiden luokitus; pakkausvaatimukset säiliöt ja säiliökontit mukaan lukien; vaaraa osoittavat merkinnät ja varoituslipukkeet; kuljetusasiakirjoihin tehtävät merkinnät; käsittely; henkilöstön koulutus; kuljetukseen liittyvät asiakirjat; kirjalliset turvallisuusohjeet ja kuljetuksia koskevat varustemääräykset.

Oppikirjana valmennuskurssilla on säädöskokoelma ”Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä 2021”. Osallistujien täytyy tuoda mukanaan em. säädöskokoelma. Sen voi tilata esimerkiksi tämän linkin kautta: https://shop.edita.fi/lakitieto/tuote/vaarallisten-aineiden-kuljetus-tiella-2021

HUOM! Muistathan ilmoittautua TNA-tutkintoon tämän linkin kautta: https://asiointi.trafi.fi/fi/lomake?id=E711x. Ilmoittautuminen tutkintoon täytyy tehdä viimeistään 3 viikkoa ennen tutkintotilaisuutta. 

Ilmoittaudu koulutukseen

Sähköinen ilmoittautuminen on mahdollista vain Suomesta. Ota yhteyttä kurssin yhteyshenkilöön.