Turvallisuusneuvonantajakoulutus ADR/RID (3 pv), Rovaniemi

Turvallisuusneuvonantajakokeiden keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että henkilöllä on vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvien vaarojen tuntemus, tiedot kuljetusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä sekä tuntemus hänelle säädetyistä tehtävistä. 

Valmennuskurssilla käydään läpi erityisesti seuraavat aiheet: Yleiset ennalta ehkäisevät ja muut turvallisuustoimenpiteet; vaarallisten aineiden luokitus; pakkausvaatimukset säiliöt ja säiliökontit mukaan lukien; vaaraa osoittavat merkinnät ja varoituslipukkeet; kuljetusasiakirjoihin tehtävät merkinnät; käsittely; henkilöstön koulutus; kuljetukseen liittyvät asiakirjat; kirjalliset turvallisuusohjeet ja kuljetuksia koskevat varustemääräykset. 

Oppikirjana ADR-valmennuskurssilla on säädöskokoelma ”Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä 2021”.Mikäli osallistuja haluaa suorittaa RID-tuntkinnonosan, käydään läpi myös rautatiekuljetuksiin liittyviä asioita ja oppikirjana on tällöin säädöskokoelma ”Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä” .Osallistujien täytyy tuoda mukanaan em. säädöskokoelma(t).

Alkuvuodesta 2023 alkaen vaarallisten aineiden turvallisuusneuvonantajan koe suoritetaan sähköisenä kokeena tabletilla. Kokeen saatavuus laajenee merkittävästi, koska koe voidaan suorittaa Ajovarma Oy:n jokaisella palvelupisteellä. Ajanvaraus kokeeseen tapahtuu Ajovarman kautta.

Peruskoe sisältää kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa on 50 monivalintakysymystä ja toisessa osassa on turvallisuusneuvonantajan tehtäviin liittyvä tapaustehtävä, johon sisältyy 15 monivalintakysymystä. Peruskokeen suoritusaika on enintään 120 minuuttia

Täydennyskoe koostuu 50 monivalintakysymyksestä ja kokeen suoritusaika on enintään 90 minuuttia.

Ilmoittaudu koulutukseen

Sähköinen ilmoittautuminen on mahdollista vain Suomesta. Ota yhteyttä kurssin yhteyshenkilöön.