Turvallisuusneuvonantajakoulutus ADR/RID (3 pv), Oulu

Turvallisuusneuvonantajakokeiden keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että henkilöllä on vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvien vaarojen tuntemus, tiedot kuljetusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä sekä tuntemus hänelle säädetyistä tehtävistä. 

Valmennuskurssilla käydään läpi erityisesti seuraavat aiheet: Yleiset ennalta ehkäisevät ja muut turvallisuustoimenpiteet; vaarallisten aineiden luokitus; pakkausvaatimukset säiliöt ja säiliökontit mukaan lukien; vaaraa osoittavat merkinnät ja varoituslipukkeet; kuljetusasiakirjoihin tehtävät merkinnät; käsittely; henkilöstön koulutus; kuljetukseen liittyvät asiakirjat; kirjalliset turvallisuusohjeet ja kuljetuksia koskevat varustemääräykset.

Oppikirjana ADR-valmennuskurssilla on säädöskokoelma ”Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä 2021”.Mikäli osallistuja haluaa suorittaa RID-tuntkinnonosan, käydään läpi myös rautatiekuljetuksiin liittyviä asioita ja oppikirjana on tällöin säädöskokoelma ”Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä” .Osallistujien täytyy tuoda mukanaan em. säädöskokoelma(t). 

 

HUOM! Muistathan ilmoittautua TNA-tutkintoon tämän linkin kautta: https://asiointi.trafi.fi/fi/lomake?id=E711x. Tutkintotilaisuus on 1.12.2022 Helsingissä

Ilmoittaudu koulutukseen

Sähköinen ilmoittautuminen on mahdollista vain Suomesta. Ota yhteyttä kurssin yhteyshenkilöön.