Turvallinen ja luotettava ammattikuljettaja lähi-ja virtuaalikoulutus, Tampere

  • auttaa kuljettajaa ymmärtämään päivittäistarkastusten ja määräaikaishuoltojen suorittamisen merkitys auton käytettävyyden ja moitteettoman toiminnan kannalta.
  • lisätä kuljettajan tietämystä yrityksen käytänteistä ja niiden merkityksestä taloudellisuusteen ja turvallisuuteen.
  • auttaa kuljettajaa ymmärtämään oma roolinsa asiakastyytyväisyydessä sekä oman toimintansa merkitys yrityksen imagon kannalta.
  • Koulutuksesta saa 1 jatkokoulutusmerkinnän Traficom ammattipätevyysrekisteriin

 

     KOULUTUS JÄRJESTETÄÄN LÄHI- JA VIRTUAALIKOULUTUKSENA

      

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu järjestäjän sivustolla