Trukkikoulutus, Joensuu

Kuljetuksia harjoittavan yrityksen kuljettajien koulutus trukin kuljettajana

Koulutuksen ydintavoitteet:

– Ajo- ja turvallisuusmääräysten ymmärtäm inen ja noudattaminen

– Lainsäädännön ja määräysten tiedostaminen

– Oikea ajattelutapa työturvallisuutta kohtaan

– Ajoneuvotyyppien erojen ja ominaisuuksien tunteminen

– Kuorman lastaus- ja purkutilanteiden turvallisuuden parantaminen

– Kuormausmääräysten tietäminen ja noudattaminen

 

Päivän päätteeksi voi suorittaa kokeella trukkikortin.

Koulutuksesta saa 1 jatkokoulutusmerkinnän TraFin ammattipätevyysrekisteriin.

Koulutuksen hintaan sisältyy lounas ja kahvit.

Ilmoittaudu koulutukseen

Sähköinen ilmoittautuminen on mahdollista vain Suomesta. Ota yhteyttä kurssin yhteyshenkilöön.