[Skip to Content]
Kuljettajakoulutus.fi logo

Tieturvallisuuskoulutus, Webinaari

Tieturvallisuuskoulutus on suunnattu kaikille tiellä ja liikenteessä työskenteleville henkilöille. Koulutuksen kohderyhmiä ovat ensisijaisesti infra- ja kuljetusalojen työntekijät ja työtä johtavat esimiehet.

”Eri toimialoilla, mutta samassa työympäristössä työskentelevien yhteispeli ja ymmärrys toistensa tekemisestä on ensiarvoisen tärkeää, jotta vaaratilanteilta ja onnettomuuksilta voidaan välttyä.”

Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujien turvallisuusosaamista sekä lisätä tietoisuutta erilaisten tiellä tapahtuvien töiden riskeistä, soveltuen niin kokeneille ammattilaisille kertaukseksi kuin myös uransa alussa oleville peruskoulutukseksi. Opetustapa on vuorovaikutteinen ja asiat käsitellään käytännönläheisesti.

Koulutus ei korvaa Väylän Tieturva 1 -korttikoulutusta, eikä tästä koulutuksesta myönnetä Tieturva 1 -pätevyyttä. Koulutuksesta on kuitenkin mahdollista saada kuljettajan ammattipätevyysmerkintä.

Koulutus kestää 7 tuntia. Koulutus on tarjolla sekä webinaarina, että luokkahuonekoulutuksena.

Tieturvallisuuskortti on voimassa viisi (5) vuotta.

Tieturvallisuuskoulutuksen sisältö

  • Vaatimukset tiellä työskentelyyn
  • Tiellä tehtävien töiden turvallisuus
  • Turvalliset työskentelytavat ja suojautuminen
  • Raskas liikenne ja tietyöt – yhteinen toimintaympäristö
  • Liikennejärjestelyt ja Liikenteen ohjaus
  • Toiminta onnettomuustilanteessa

Tieturvallisuuskoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme tieturvallisuuskoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Tieturvallisuuskoulutus on saatavilla myös webinaaritoteutuksena!

PYYDÄ KOULUTUSTARJOUS

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu järjestäjän sivustolla