Raskaan kaluston ennakoiva ajaminen/ kahtena peräkkäisenä iltana, Pori

  • Koulutuksen tavoitteena on saada kuljettajat tunnistamaan työhönsä liittyviä riskejä liikenneturvallisuuden näkökulmasta sekä omaksumaan ennakoivan, turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan merkitys liikenneturvallisuutta lisäävänä tekijänä.
  • Tämä koulutuksen pitää jokaisen käydä ammattipätevyyden viisivuotis jaksoon.
  • Koulutus on kahtena peräkkäisenä iltana

 

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu järjestäjän sivustolla