Raskaan kaluston ennakoiva ajaminen/virtuaalikoulutus, Salo

  • Koulutuksen tavoitteena on saada kuljettajat tunnistamaan työhönsä liittyviä riskejä liikenneturvallisuuden näkökulmasta sekä omaksumaan ennakoivan, turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan merkitys liikenneturvallisuutta lisäävänä tekijänä.

 

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu järjestäjän sivustolla