Kuljetusalan trukkityöskentely ja kuljettajan työkyky, Salo

Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on kuljettajien työturvallisuuden lisääminen auton kuormaus-ja purkutöihin liittyvissä tehtävissä. Koulutettava tiedostaa työtehtäviinsä liittyvät vastuut ja velvollisuudet. Koulutettava tiedostaa kuormaustöihin liittyvät riskit ja omaksuu oikeat ja turvalliset työskentelytavat tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Lisäksi koulutettava tiedostaa kuljetusalan työtehtävissä esiintyvät haitalliset kuormitustekijät ja tiedostaa fyysisen ja henkisen työkyvyn merkityksen omassa työssään. Koulutettava pystyy ennalta ehkäisemään ja hallitsemaan työstään aiheutuvia haitallisia kuormitustekijöitä.

Koulutus sisältää aamukahvin ja iltapäiväkahvin. Lounas omakustanteinen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu järjestäjän sivustolla