ajo- ja lepoaika, piirturi ja kuorman sidonta/ kahtena peräkkäisenä iltana, Pori

Koulutuksen tavoite.

Koulutuksessa käsitellään kuljettajan työpäivää rajoittavaa lainsäädäntöä sekä kuorman
lastaus- ja purkutapahtumiin liittyviä turvallisuusnäkökulmia. Keskeisimpänä tavoitteena on
vähentää sekä liikenteessä että kuormankäsittelyssä tapahtuvia vahinkoja ja ”läheltä piti”
tilanteita.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu järjestäjän sivustolla