Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus), Salo

Koulutuksen tavoitteena on edistää kuljettajien työturvallisuutta yhteisellä työpaikoilla toimiessa. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan työympäristön vaaroja ja miten työsuojelu toimii yhteisellä työpaikalla, omat sekä yhteisellä työpaikalla toimivien osapuolien roolit ja vastuut. Koulutus ohjaa kuljettajia tunnistamaan ja arvioimaan ennakoivasti työturvallisuuteen liittyviä riskejä, sekä kuormitustekijöitä ja siten ennaltaehkäisemään vahinkojen syntyä.

Työturvallisuuskeskuksen koe tehdään nykyään sähköisesti, joten ota mukaan tabletti tai älypuhelin koetta varten. 

Koulutus sisältää aamukahvin, iltapäiväkahvin, työturvallisuuskortin sekä työkirjan. Lounas omakustanteinen

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu järjestäjän sivustolla