Kuljettajan toiminta tavaraliikenteessä, Tampere

  • auttaa kuljettajaa ymmärtämään päivittäistarkastusten ja määräaikaishuoltojen suorittamisen merkitys auton käytettävyyden ja moitteettoman toiminnan kannalta.
  • lisätä kuljettajan tietämystä yrityksen käytänteistä ja niiden merkityksestä taloudellisuusteen ja turvallisuuteen.
  • auttaa kuljettajaa ymmärtämään oma roolinsa asiakastyytyväisyydessä sekä oman toimintansa merkitys yrityksen imagon kannalta.
  • ilmoittautuminen 17.2.2021 mennessä

     

       Koulutuksesta saa 1 jatkokoulutusmerkinnän Traficom ammattipätevyysrekisteriin.

ILMOITA SÄHKÖPOSTISI KOHDASSA kurssiohjelma !

Ilmoittaudu koulutukseen

Sähköinen ilmoittautuminen on mahdollista vain Suomesta. Ota yhteyttä kurssin yhteyshenkilöön.