Jakeluautonkuljettajan asiakaspalvelutaidot ja turvallisuus, Salo

Tavoitteena on, että koulutettavat osaisivat toimia erilaisissa hankalissakin jakelukuljetuksiin
liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa ja ymmärtäisivät merkityksensä yrityksen imagon rakentamisessa.
Koulutuksen jälkeen osallistujat tuntevat EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja sen merkitystä
kuljettajan työhön sekä tuntisivat keinoja parantaa kuljetus turvallisuutta.

Koulutus sisältää aamukahvin ja iltapäiväkahvin. Lounas omakustanteinen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu järjestäjän sivustolla