Jakeluautonkuljettajan asiakaspalvelutaidot ja turvallisuus, Salo

Tavoitteena on, että koulutettavat osaisivat toimia erilaisissa hankalissakin jakelukuljetuksiin
liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa ja ymmärtäisivät merkityksensä yrityksen imagonrakentamisessa.
Koulutuksen jälkeen osallistujat tuntevat EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja sen merkitystä
kuljettajan työhön sekä tuntisivat keinoja parantaa kuljetusturvallisuutta.

Koulutus sisältää aamukahvi ja iltapäiväkahvin. Lounas omakustanteinen

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu järjestäjän sivustolla