Ehjänä perille – vahinkovapaa kuljetus, Ivalo

  • Koulutuksen tavoitteena on esimerkiksi se, että osallistuja tietää tavara- ja henkilökuljetuksiin liittyvät tavaravahinkomäärät ja tuntee tavaravahinkojen syyt, sekä osaa välttää tavaravahinkoja oikeilla toimintatavoilla.
  • Lisäksi se, että osallistuja ymmärtää rahtikirjan merkityksen yrityksen tulonmuodostukseen sekä vastuisiin ja osaa täyttää rahtikirjan tarvittaessa ja osaa tehdä rahtikirjaan varauman aina kun se on tai voi olla tarpeen.
  • Tavoitteena on myös se, että osallistuja ymmärtää kuorman varmistamisen merkityksen tavaravahinkojen torjunnassa, sekä ymmärtää vakuutusten merkityksen ja rajoitukset riskien torjunnassa.

Ilmoittaudu koulutukseen

Sähköinen ilmoittautuminen on mahdollista vain Suomesta. Ota yhteyttä kurssin yhteyshenkilöön.