Ehjänä perille-vahinkovapaa kuljetus, Lohja

Tavoitteena on että kuljettajat tietää tavara- ja henkilökuljetuksiin liittyvät tavaravahinkomäärät ja -lajit. Tuntee tavaravahinkojen syyt ja syntymekanismit. Tunnistaa tavaravahinkoriskit omassa työssään. Osaa välttää tavaravahinkoja oikeilla toimintatavoilla. Ymmärtää rahtikirjan merkityksen yrityksen tulonmuodostukseen ja vastuisiin. Osaa täyttää rahtikirja tarvittaessa, tarkastaa sen tiedot ja säilyttää/luovuttaa sen tiekuljetussopimuslain ja yrityksen ohjeiden mukaisesti. Osaa tehdä rahtikirjaan varauman aina kun se on tai voi olla tarpeen. Ymmärtää kuorman varmistamisen merkityksen tavaravahinkojen torjunnassa. Ymmärtää vakuutusten merkityksen ja rajoitukset riskien torjunnassa.

Koulutus sisältää aamukahvin, lounaan sekä iltapäiväkahvin

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu järjestäjän sivustolla