[Skip to Content]
Kuljettajakoulutus.fi logo

ENNAKOIVA AJAMINEN RASKAALLA AJONEUVOLLA

Kuljettajien ammattipätevyysdirektiivin viimeisessä muutoksessa direktiivin oppiaineiden luetteloon lisättiin uusi tavoitelauseke 1.3a. Siinä nostetaan ennakoiva ajaminen itsenäiseksi opetuksen aiheeksi, kun tavoitelauseke 1.3 painottuu enemmänkin taloudelliseen ajamiseen.

1.3a Tavoite: osata ennakoida ja arvioida liikenteen riskejä ja mukautua niihin.

Kuljetusturva on tuottanut uutta tavoitelauseketta 1.3a  vastaavan ”Ennakoiva ajaminen raskaalla ajoneuvolla”-PowerPoint oppimateriaalin. Se sopii erinomaisesti käytettäväksi sekä kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuksena että ammattiopistoissa ja muissa koulutuskeskuksissa osana kuljettajakoulutusta. Materiaali on jaettu seitsemään oppituntiin ja se sisältää 264 havainnollista diaa, joissa jokaisessa on opettajalle muistiinpanot.

Hinta: 960 € (+ alv 24 %)    

Lisenssi- ja päivitysmaksu toisesta vuodesta alkaen 210 € vuodessa (+ alv 24 %)

Kuljetusturvan perustason ammattipätevyys-PowerPointin jo hankkineet oppilaitokset ja muut koulutuskeskukset saavat  20 prosentin alennuksen oppimateriaalin hankintahinnasta.

Kuljetusturva on hyväksyttänyt aiheeseen sopivan ammattipätevyyden jatkokoulutusohjelman (linkki alla).

Traficomin päätös ja koulutusohjelma

Esimerkkidioja