[Skip to Content]
Kuljettajakoulutus.fi logo

EHJÄNÄ PERILLE – VAHINKOVAPAA KULJETUS

”Ehjänä perille”-PowerPoint oppimateriaali pureutuu tavara- ja ajoneuvovahinkojen merkitykseen kuljetusliikkeiden taloudelle.  Punaisena lankana esityksessä on, kuinka pienikin vahinko syö kuljettajan työn tuoton pitkältä ajalta ja usealta reissulta pienikatteisella kuljetusalalla. 172 diaa käsittävä esitys on jaettu seitsemään opiskelujaksoon. Tarkentavat muistiinpanot esittäjänäkymässä ovat hyvä tuki kouluttajalle.

Opiskelujaksot:

  1. Tavara- ja liikennevahingot tiekuljetuksissa
  2. Mistä tavaravahingot syntyvät
  3. Kuljetusvahinkojen ehkäisy
  4. Kuljettajan rahtikirjaan liittyvät vastuut
  5. Kuorman varmistaminen
  6. Vahinkojen merkitys kuljetusliikkeen talouteen
  7. Vakuutukset ja niiden korvaavuus ja kattavuus

Kuljetusturva on hyväksyttänyt aiheeseen sopivan ammattipätevyyden jatkokoulutusohjelman (linkki alla). Esitys sopii erinomaisesti käytettäväksi sekä kuljettajien ammattipätevyyden jatkopäivänä, että ammattiopistoissa osana logistiikan perustutkintoon tähtääviä opintoja.

Hinta: 690 € (+ ALV 24 %) Lisenssi- ja päivitysmaksu: 190 € (+ ALV 24 %)

Trafin päätös ja koulutusohjelma

Esimerkkidioja esityksestä