[Skip to Content]
Kuljettajakoulutus.fi logo

EHJÄNÄ PERILLE – VAHINKOVAPAA KULJETUS (vain oppilaitoksille)

”Ehjänä perille”-PowerPoint oppimateriaali pureutuu tavara- ja ajoneuvovahinkojen merkitykseen kuljetusliikkeiden taloudelle.  Punaisena lankana esityksessä on, kuinka pienikin vahinko syö kuljettajan työn tuoton pitkältä ajalta ja usealta reissulta pienikatteisella kuljetusalalla. 254 diaa käsittävä esitys on jaettu seitsemään opiskelujaksoon. Tarkentavat muistiinpanot jokaisella dialla ovat hyvä tuki opettajalle.

Opiskelujaksot:

  1. Tavara- ja liikennevahingot tiekuljetuksissa
  2. Mistä tavaravahingot syntyvät
  3. Kuljetusvahinkojen ehkäisy
  4. Kuljettajan rahtikirjaan liittyvät vastuut
  5. Kuorman varmistaminen
  6. Vahinkojen merkitys kuljetusliikkeen talouteen
  7. Vakuutukset ja niiden korvaavuus ja kattavuus

Esitys sopii erinomaisesti käytettäväksi ammattiopistoissa osana logistiikan perustutkintoon tähtääviä opintoja.

Hinta: 690 € (+ ALV 24 %) Lisenssi- ja päivitysmaksu: 190 € (+ ALV 24 %)

Esimerkkidioja esityksestä