[Skip to Content]
Kuljettajakoulutus.fi logo

Ammattipätevyyden perustason koulutus

Kuorma- ja linja-auton kuljettaminen edellyttää ammattimaisessa liikenteessä toimivalta kuljettajalta ammattipätevyyttä. Laki ja asetus kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyydestä tuli voimaan 1.8.2007. Ammattipätevyyden vaatimus on tullut voimaan henkilöliikenteessä 10.9.2008 alkaen ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen.

Ammattipätevyys on voimassa 5 vuotta perustason ammattipätevyyden saavuttamisesta. Ammattipätevyyden voimassaoloa voidaan jatkaa 5 vuodeksi kerrallaan käymällä viisi jatkokoulutuspäivää ( 5 x 7 h, yhteensä 35 tuntia / 5 v).

Ammattipätevyyden tarkoituksena on lisätä autonkuljettajien ammatillisia valmiuksia ja parantaa liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta sekä kuljettajien edellytyksiä tehtävien hoitamiseen.

Perustason ammattipätevyyskoulutuksessa kuljettajalle annetaan opetusta kuljetusten asettamista vaatimuksista, liikenneturvallisuuteen sekä kuljettajan ja kuljetusten turvallisuuteen vaikuttavista seikoista sekä hyvästä ammatin hoitamisesta ajoneuvoa kuljetettaessa ja muissa kuljettajan tehtävissä.

Perustason ammattipätevyyskoulutus vaaditaan uusilta kuljettajilta

• joiden linja-auton ajo-oikeus alkanut 10.9.2008 tai sen jälkeen

• joiden kuorma-auton ajo-oikeus alkanut 10.9.2009 tai sen jälkeen


Opetusmäärät

Mikäli perustason ammattipätevyys on saavutettu koulutuksen kautta ja sitä halutaan laajentaa koskemaan myös toista liikennelajia, tulee suorittaa ammattipätevyyden laajennus. Ammattipätevyyden laajennuksen koulutuksen pituus on 70 tuntia. Koulutus voidaan antaa myös nopeutettuna, jolloin koulutuksen pituus on 35 tuntia (ikärajat, ks. taulukko yllä).

Ammattipätevyyden osoittaminen liikennevalvonnassa

Kuljettajien ammattipätevyyttä valvoo poliisi liikennevalvonnan yhteydessä. Kuljettaja voi osoittaa ammattipätevyytensä voimassa olon joko erillisellä ammattipätevyyskortilla tai ajokorttinsa ammattipätevyysmerkinnällä. Uusi kuljettaja voi hakea ammattipätevyyskorttia tai ajokortin ammattipätevyysmerkintää sen jälkeen, kun on suorittanut perustason ammattipätevyyskoulutuksen sekä sen päätteeksi ammattipätevyyskokeen. Sen jälkeen haetaan uusi kortti tai merkintä aina seuraavaksi viisivuotiskaudeksi säädettyjen jatkokoulutuspäivien tultua suoritetuksi.

Lähteet: Liikenteen turvallisuusvirasto, Ajovarma Oy