[Skip to Content]
Kuljettajakoulutus.fi logo

Ammattipätevyys on voimassa viisi vuotta perustason ammattipätevyyden saavuttamisesta. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa viideksi vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella, jonka kokonaismäärä on 35 tuntia viidessä vuodessa (viisi seitsemän tunnin koulutuspäivää).

Jatkokoulutus on tarkoitettu ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi. Sisällöt ovat perustason koulutuksen oppiaineita. Pakollinen sisältö on ennakoiva ajaminen, jonka  opetusta tulee em. kokonaistuntimäärään sisältyä vähintään seitsemän tuntia.

Jatkokoulutuspäivät kirjataan Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämään rekisteriin.Kaikista alla kuvatuista jatkokoulutuksistamme saat jatkokoulutusmerkinnän.