[Skip to Content]

ADR-HANDBOK

Suomen Kuljetusturvas utmärkta ADR-handbok 2019 finns igen uppdaterad. Suomen Kuljetusturva Oy:s ADR-Handbok 2019 är uppgjord för att både fungera som undervisningmaterial vid ADR-förarutbildning och examen och som ett praktiskt hjälpmedel för alla personer som i sitt arbete behöver information om de bestämmelser som gäller vägtransport av farliga ämnen.

 Bokens pris är 44,00 €. Priset innehåller 10 % mvs. Beställningar: kauppa.kuljettajakoulutus.fi  (utbildningsinstitutioner och företag kan beställa på räkning).